StabilRoad® on stabiilne ja vastupidav!

Kaasaegne tsiviilehitus on kasutanud tsementi kui peamist stabilisaatorit tänu tema suurepärasele siduvus omadusele. Kuid see ei tööta savise, liivase, mudase pinnase puhul. Sel juhul tuleb kasutada lisaks parema siduvusega täitepinnaseid. Ainult tsemendiga töödeldud pinnased muutuvad väga jäikadeks ja nende pragunemis risk on väga suur. Kasutades StabilRoad® tsemendi lisandit vastavas suhtes tsemendi kogusega, väheneb oluliset pragunemisoht. Seda tänu tema omadusele muuta betoonpinnase paindevõime parameetreid. StabilRoad® on tänapäeval üks kõige kaasaegsem ja tehnoloogiliselt innovatiivseim pinnase stabiliseerimise materjal ja tehnoloogia maailmas. StabilRoad® on valkjas pulber, mis on valmistatud 100% looduslikest mineraalidest milles puuduvad sünteetilised kemikaalid. StabilRoad® tehnoloogia on välja töötatud Saksamaal ja seda on kasutatud ligi 20 aastat pea kõikides maailma kliimavööndites.

Tehnoloogia eripära

Oluliseim eripära tehnoloogia juures on see, et kasutates StabilRoad® lisandit ja spetsiaalset tehnikat võime oluliselt kiirendada ehitusprotsessi, vähendada tööde maksumust ning samaaegselt saavutame väga tugeva, elastse, vee-ja külmakindla pinna. Seda kõike on võimalik saavutada kohalike pinnaste taaskasutamisel. Sellise stabiliseerimismeetodi suurim eelis on see, et puudub vajadus vana pinnase väljakaevamisele, utiliseerimisele ja uue täitepinnase tagasiveole. Mõned tunnid peale vajalike tööde teostamist on võimalik töödeldud pind anda ekspluatatsiooni. Stabiliseerimisel StabilRoad® tehnoloogia abil segatakse omavahel olemasolev pinnas (ka vana asfalt), StabilRoad® ja tsement (vajalik Portland tsement, klinkeri sisaldus › 95%). StabilRoad® lisand suurendab tsemendi hüdratsiooni protsessi, mille käigus tsemendi osakesed moodustavad veega reageerides uusi seotud ühendeid, millest koosneb betooni skelett. Kristalliseerumise tulemusena tekivad vees lahustumatud ühendid, mis muudavad töödeldud kihi vett mitteimavaks. Suurendades tsemendi hüdratatsiooni väheneb mahukahanemisest tingitud pragude hulk, suureneb stabiliseeritud pinna elastsus, surve- ja tõmbetugevus ning materjal muutub külma- ja veekindlaks. Stabiliseeritud pinda võib tema omaduste poolest võrrelda betooniga. Stabiliseerimist materjaliga StabilRoad® kasutatakse aluskihtide ja külmakaitsekihtide asemel. StabilRoad®-ga töödeldud kiht võib töötada hästi ka katte pealmise kihina madala liiklussagedusega teedel. Sõltuvalt kasutusvaldkonnast võib olla vajalik kaitsekihi rajamine, näiteks pindamise või asfalteerimise teel.

StabilRoadRahvusvahelise kaubamärgi ainuõigus kuulub Eestis registreeritud ettevõttele StabilRoad Holding OÜ-le. StabilRoad® Eesti on StabilRoad® toodete ja tehnoloogia ametlik esindaja, Skandinaavias, Baltikumis, Poolas, Venemaal, SRÜ riikides, Indias, Aafrikas, Araabia Ühendemiraatides (AÜE) ja mujal. Kõik kaubamärgiga seonduvad esindusõigused annab StabilRoad Holding OÜ.

StabilRoad® tehnoloogiat kasutati Eestis esmakordselt 2015 Maanteeameti katselõigul Viljandimaal. StabilRoad Eesti on StabilRoad® ametlik esindaja, Skandinaavias, Baltikumis, Poolas, Venemaal, Indias. Eestis on tsemendiga või põlevkivituhaga stabiliseerimist kasutatud pikemat aega, kuid seni on valdavalt probleemiks piisav survetugevus ja põikpraod, seda nii esmasel kivinemisel kui hiljem väga külmade talvedega mahukahanemisest. StabilRoad® annab tsemendiga seotud materjalile elastsuse ning vähendab oluliselt riske põikpragude tekkeks. Valdavalt on pragude põhjuseks liiga jäik ja liiga tugev stabiliseeritud kiht, mis omakorda tuleneb sideaine üledoseerimisest, kas ebatäpse doseerimise tõttu või siis kompenseerimaks sideaine (eriti põlevkivituha) aktiivsuse ebaühtlust.

Koosneb vaid 6-st etapist
On teaduslikult tõestatud
Vastab nõutud tingimustele
Säästab aega ja kulusi
Annab ökoloogilise eelise

StabilRoad

Innovatiivne

StabilRoad® on kaasaegne ja innovatiivne pinnase stabiliseerimise tehnoloogia.  Olemasolev pinnas töödeldakse tsemendi ja spetsiaalse  lisandiga. See
läbi muudetakse pinnas survele väga vastupidavaks, elastseks, vee-ja külmumiskindlaks.

Kvaliteetne

StabilRoad® kvaliteedi garantii – see on 20 aastat kogemust mitmetel mandritel, erinevates kliimavööndites ja paljude eri liiki pinnastega. Kvaliteedikontroll ja tööde teostuse järelevalve toimub igal etapil ühiselt Eesti ja Saksa spetsialistidega.

Ökonoomne

Stabiliseerimine toimub olemasoleva pinnase baasil, segades see tsemendi ja StabilRoad® lisandiga. Erinevalt tavapärasest teedeehitus tehnoloogiast ei ole enam vaja välja kaevata ja utiliseerida olemasolev pinnas. Et seejärel uuesti tarnida uut täitepinnast.

StabilRoad® tehnoloogia on teaduslikult tõestatud!

StabilRoad® tehnoloogia on välja töötatud Saksamaal

Saksa tehnoloogiaStabilRoad® lisandit toodab Saksa tootjafirma, kes on spetsialiseerunud pinnaste stabiliseerimisele StabilRoad® tehnoloogia baasil. Tootja on panustanud palju just laboratoorsetele uuringutele, et luua stabiliseerimislisand, mis sobiks kasutamiseks väga erinevates kliimatingimustes ja erinevate pinnaste puhul. StabilRoad® materjali toodetakse tootjafirma Saksamaal asuvas tehases. StabilRoad® lisandiga töödeldud kiht võib töötada hästi ka katte pealmise kihina madala liiklussagedusega teedel. Uus alus- ja külmumisvastane kiht valmistatakse olemasolevast teekatte ja alusmaterjalist, mis stabiliseeritakse StabilRoad® lisandi ja tsemendiga. Sellise stabiliseerimismeetodi suurim eelis on see, et olemasolevat pinnase materjale ei pea välja kaevama ja uuega asendama vaid olemasolev materjal segatakse läbi tsemendi ja StabilRoad® lisandiga.

Teede võrdlustabel

Taristu eluea ja hinna võrdlus

Taristu
tüübid
Tegelik iga /
kap.remont
Teeehituse
hind € / m2
Hooldus
5 aastat
Hooldus
10 aastat
Hooldus
15 aastat
Hooldus
20 aastat
Kogukulu
20 aastat
Jääkväärtus
StabilRoad®309.00 €2.00 €2.00 €2.00 €2.00 €17.00 €33%
Kruusateed15 / 716.30 €10.00 €10.00 €10.00 €10.00 €56.30 €0%
Kõrvaltee25 / 1535.00 €5.00 €10.00 €5.00 €10.00 €65.00 €20%
Põhimaantee30 / 2045.00 €5.00 €10.00 €10.00 €15.00 €85.00 €33%
Betoonteed40 / 3070.00 €0.00 €5.00 €0.00 €10.00 €85.00 €50%
Sertifikaat

Hoiatus võltsitud veebilehe ja kaubamärgi eest!

Vene Föderatsiooni piraatveebileht www.stabilroad.ru kopeerib ametlikku veebilehte www.stabilroad.ee ja kasutab ebaseaduslikult StabilRoad® logo. Meil ei ole nendega midagi ühist kuna nad ei kasuta originaalset StabilRoad® toodet ega meie laboratoorseid standardeid. Hetkel ei ole Vene Föderatsioonis ühtegi ametlikku StabilRoad® toodete ega tehnoloogia esindajat. Domeeni www.stabilroad.ru ja kaubamärki StabilRoad® kasutatakse Vene Föderatsioonis ebaseaduslikult! Ainult StabilRoad Holding Ltd. omab ainuõigusi StabilRoad®-ile ja võib pakkuda edasimüüja õigusi kogu Vene Föderatsioonis ja endistes Nõukogude Liidu Liiduvabariikides. Veebisaidil www.stabilroad.ru pakutav toode on Venemaal väljamõeldud ja toodetakse kohapeal. Sellel tootel ei ole midagi pistmist originaalse StabilRoad® tehnoloogiaga, mida toodetakse ainult meie enda tehases Saksamaal. StabilRoad® retsepti ei saa kopeerida ja ainult meie ​​saame pakkuda dokumentaalset ajalugu ja garantiid! Kui teil on küsimusi siis saatke e-kiri meile: stabilroad@stabilroad.ee

Ametlikud StabilRoad® koduleheküljed:

www.stabilroad.eu
www.stabilroad.ee
www.stabil-road.com
www.stabil-road.ru
www.stabilroad.in

Partnerid