Indias Hyderabadi rahvusvahelises lennujaamas on lõpule viidud StabilRoad® tehnoloogiat kasutav suurprojekt

Hyderabad International Airport, India

Alates 2020 aasta märtsist alustatud renoveerimis-ja rekonstrueerimistööde käigus stabiliseeriti StabilRoad® tehnoloogia abil Hyderabadi lennujaama kõik ruleerimisteed, osaliselt varu stardi-ja maandumisrada ning täies ulatuses põhi stardi-ja maandumisrada. Kokku ligi 300 000 m2. Pikemalt on seda projekti käsitletud meie kodulehel tehtud tööde all.